Baletin Perustekniikat

Baletin nykymuodossa varpailleen nousu on ollut suuressa roolissa. Baletin korkea tanssittavuus eli se, että tanssiin haettiin painovoimattomuutta ja kevyttä tunnelmaa tuli suosituksi samaan aikaan kun romantismi 1800-luvulla alkoi valloittaa taiteen piirissä.

Baletin Monimuotiset Tanssityylit

Baletti on länsimaisessa historiassa sen kaikkein vanhimpia taiteellisen tanssi tyylejä. Se on hyvinkin orjallisia sääntöjä noudattavaa näyttämötaidetta ja sen nimi viittaa Italian sanaan balletto, eli pieni tanssi. Baletin kautta luotiin erilaisia niin poliittisia kuin ideologisia esityksiä. Sen kautta viestittiin ja tuotiin esille erilaisia tyylisuuntautumisia.