WATT ry


Watt är en fri dansgrupp som grundades i början av år 2006 och är verksam i hela Österbotten (registrerad fr.o.m. 9.8.2006). Dansare och koreografer anställs produktionsvis. Gruppen fungerar dels som en producentorganisation och dels som en organisation som skapar uppvisningstillfällen för professionella dansare i Österbotten. Watt befrämjar huvudsakligen nutidsdans.

Idén bakom Watt är bl.a att danskonsten borde nå ut till en större publik; medlemmarna i Watt vill förbättra danskonstens synlighet i Österbotten och föra dansen närmare åskådarna även på mindre orter. Publikfostran är en viktig del av arbetsgruppens arbete.

Många unga danselever i Österbotten har fortsatt med yrkesstudier inom konstämnet. En del av dessa unga dansare, danspedagoger och koreografer är intresserade av att återvända till sina hemorter efter utbildningen. De unga danskonstnärerna är kanske oinsatta i vilka möjligheter det finns att utöva sitt yrke i regionen. Här kan den erfarna arbetsgruppen bakom Watt stå till tjänst och bidra till att skapa arbetstillfällen.

Samarbetet med andra nordiska länder har varit livligt under de senaste åren. Watt vill fortsätta det redan påbörjade samarbetet och utvidga gruppens verksamhetsområde till övriga delar av Europa.