Tanssi

KUN ON TARPEEKSI LUOVUUTTA

Olet aloittanut tanssiharrastuksen ja nyt alkaa tuntua siltä, ettei enää kiinnosta? Ryhmässä tanssiminen tai tanssiminen tiettyjen sääntöjen mukaan voi kyllä helposti tulla tylsäksi, jos et yleensäkään käyttäydy muiden mukaan ja olet tottunut olemaan enemmän itsenäinen kuin tiimi-ihminen. Varsinkin silloin, kun oma mielikuvitus piirtää parempia kuvioita kuin ryhmässä tanssitaan, innostus tanssin harrastukseen voi helposti tippua lähes …

Continue Reading
Tanssi

Baletin Monimuotiset Tanssityylit

Baletti on länsimaisessa historiassa sen kaikkein vanhimpia taiteellisen tanssi tyylejä. Se on hyvinkin orjallisia sääntöjä noudattavaa näyttämötaidetta ja sen nimi viittaa Italian sanaan balletto, eli pieni tanssi. Baletin kautta luotiin erilaisia niin poliittisia kuin ideologisia esityksiä. Sen kautta viestittiin ja tuotiin esille erilaisia tyylisuuntautumisia.

Continue Reading