Tanssi

Tanssiteatterit

Tanssiteatterit ovat teattereita, joiden päätarkoituksena on esittää ja tuottaa tanssiesityksiä. Tanssiteatterissa yhdistyy tanssia, teatteria ja musiikkia.

Myös puhetta, laulua, pantomiimia ja akrobaattisia liikkeitä esiintyy ajoittain tanssiteatterin esityksissä. Tärkeänä tekijänä tanssiteattereissa on koreografi, joka suunnittelee teosten rakenteen, sekä tanssin liikkeet ja niiden etenemisen. Soolot tai monologit ovat yhden tanssijan esittämiä, jolloin usein tämä tanssija toimii itse myös koreografina. Esityksiin kuuluu valmiiden koreografioiden lisäksi paljon improvisaatiota. Tanssiteatterista puhuttaessa puhutaan usein nykytanssista, mutta myös monet baletit sisältävät teatterimaisia piirteitä ja voidaan luokitella tähän kategoriaan. Teattereiden tilat usein muuntautuvat myös peileillä varustelluiksi tanssistudioiksi. Esitysten aikaan katsomo koostuu usein jyrkästi porrastetuista istuimista.Euroopassa tanssiteatteri sai alkunsa Saksassa 1900-luvun alussa. Tuolloin tanssiteatteri keskittyi pääosin ihmisen fyysiseen kokemusmaailmaan, eikä esitys rakentunut kertomuksen ympärille kuten nykyään. Lineaarista juonta ei siis tuon ajan esityksissä useimmiten ollut, vaan kohtaukset yhdistyivät toisiinsa vapaalla assosiaatiolla. 1960-luvulla tanssiteatteri oli käytännössä teatteriesityksiä, joissa puhe oli korvattu liikkein ja elein. Suomeen perustettiin ensimmäinen tanssiteatteri vuonna 1972, Tanssiteatteri Raatikko tanssijakoreografien Marjo Kuuselan ja Maria Wolskan toimesta. Samana vuonna perustettiin myös helsinkiläinen Rollo, joka syntyi Modernin tanssin studion ryhmäläisistä. Nykyään suomalaisia tanssiteattereita ovat muun muassa Turun Aurinkobaletti ja Tanssiteatteri ERI, Jyväskylän Kramppi, Oulun TassitEATteri Jumbo, Kuopion Tanssiteatteri Minimi, sekä Helsingin Tanssiteatteri Rollo, Tanssiteatteri Hurjahuuth ja Tommi Kitti & Co. Tanssiteatteri-sana voi joissain tapauksissa myös toimia tanssiryhmien synonyymina, vaikka heidän ohjelmiinsa ei kuuluisi teatteria.

Maailmanluokan ilmaisua

Big Dance Theater on perustettu vuonna 1991. Yritys on saanut muun muassa New Yorkin Bessie-palkinnon vuosina 2002 ja 2010, sekä OBIE-palkinto vuonna 2000. OBIE tulee sanoista Off-Broadway Theater Awards, eli on suomennettuna Broadwayn ulkopuolisen teatterin palkinto. Lisäksi yrityksen jäsenet ovat saaneet muun muassa 5 Bessie-palkintoa ja yhden OBIE-palkinnon työskennellessään Big Dance Theaterille. Tanssiteatteri on järjestänyt tähän mennessä jo yli 20 tanssi- ja teatteriesitystä, ja toimii niitä valmistellessaan yhteistyössä useita kuukausia kerrallaan eri artistien, näyttelijöiden, tanssijoiden, suunnittelijoiden ja säveltäjien kanssa. Big Dance Theater on pitänyt esityksiä ympäri maailmaa, muun muassa Ranskassa, Saksassa, Brasiliassa, sekä Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa tanssille omistautuneita teattereita löytyy lukuisasta osavaltiosta, muun muassa New Yorkin Ailey Citigroup Theater, Dance Theater Workshop ja Danspace Project. Washington DC:stä löytyy muun muassa Dance Place ja England Studio Theater, ja Massachusettsista Jacob’s Pillow. Ranskan tanssiteattereita ovat Opéra de Paris, Opéra Bastille ja Théâtre de la Ville. Englannissa tanssille omistautuneita teattereita ovat muun muassa Laban Theatre Kaakkois-Lontoossa ja The Place Lontoossa. Belgian tärkein tanssiteatteri La Monnaie sijaitsee pääkaupungissa, Brysselissä. Nykytanssia esittäviä tanssiteattereita on muun muassa Alankomaiden Nederlands Dans Theater, Kanadan Kaha:wi Dance ja Australian Bangarra Dance Theatre. Kaha:win esityksissä yhdistellään menneisyyttä, nykyaikaa ja tulevaisuutta. Esityksissä korostuu monitieteisyys, monikulttuurillisuus, sekä sukupolvien erot ja niitä yhdistävät tekijät. Bangarran esitykset käsittelevät ja kunnioittavat Australian aboriginaalien historiaa ja perintöä. Bangarra esiintyy ympäri Australiaa, ja pyrkii opettamaan tarinankerronnallisilla esityksillään niin rikkaita kuin köyhiä australialaisia.

Maailmanluokan ilmaisua

Tanssi ja teatteri käyttävät usein apunaan toisiaan myös erillisinä ilmaisun muotoina, esimerkiksi musikaalien tai tarinallisten koreografien muodossa. Improvisaatio on isona osana kummassakin taiteen muodossa, ja erityisesti myös tanssiteatterissa. Siksi esiintyjien on tärkeä tuntea niin ympäröivä tila, kuin oma kehonsa läpikotaisin. Improvisaatio tuo jokaiseen esitykseen jotain uutta ja inspiroivaa, ja mahdollistaa esityksen jatkuvan kehittymisen.